Verš

18.06.2017 00:00

"Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte - Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte!" (Žalmy 68:5)