Verš

01.05.2016 00:00

"Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho." (Jakub 5:16)