Verš měsíce

01.05.2016 00:00

"Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích." (Matouš 6:1)