Verš

06.11.2017 00:00

"V modlitbě buďte vytrvalí, zůstavejte v ní bdělí a vděční." (Koloským 4:2)