Život po životě...

20.08.2011 23:01

A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud.

Židům 9:27

Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.

Jan 5:25