Informace o nás

 

Apoštolská církev v ČR patří mezi evangelikální církve. Evangelikalismus označuje konzervativní větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka. Evangelikální společenství v České republice jsou obvykle malá, ale na druhé straně poměrně živá a rychle rostoucí. To, co se dnes označujeme slovem evangelikalismus, bylo dříve v českém prostředí nazýváno probuzenectví.

Z hlediska věrouky a praxe se Apoštolská církev řadí mezi letniční církve (důraz na působení Ducha svatého, věří v dary uzdravení, zjevení, proroctví, mluvení v jiných jazycích...), které jsou sdruženy celosvětově v "Pentecostal World Conference" a v rámci Evropy v "Pentecostal European Fellowship". Apoštolská církev byla povolena a zaregistrována státem v lednu 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

Dnes má Apoštolská církev více než 4 000 členů, soustředěných ve 43 sborech na celém území České republiky a několik desítek misijních stanic.

Naše bohoslužby jsou provázené moderními písněmi, kázáním na zajímavá témata, svědectvími o Božím jednání v našich životech. Po bohoslužbách si někdy ještě povídáme třeba u kávy a sdílíme dojmy a potřeby.

 

Všechny naše akce jsou otevřené pro veřejnost - tak i Vás co nejsrdečněji zveme na návštěvu.

AC Kyjov

AC Kyjov je vlastně mladou, živou buňkou, misijní stanicí působení mateřského sboru AC Hodonín.