Články

Zářící oči

05.01.2011 16:00
Tato akce se v Hodoníně i Kyjově dobře zdařila. Dosáhli jsme cíle a rozzářili dětské oči i jejich rodičů, babiček či pěstounů. Tuto akci jsme organizovali ve spolupráci s německou humanitární organizací Nehemie. Byl to dárek od německých rodin, které tyto balíčky přes nás poslali do potřebných...

Citát

Verš měsíce

01.05.2016 00:00

"Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích." (Matouš 6:1)

Verš z Bible

Verš

01.05.2016 00:00

"Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho." (Jakub 5:16)