Verš z Bible

Verš

06.11.2017 00:00

"V modlitbě buďte vytrvalí, zůstavejte v ní bdělí a vděční." (Koloským 4:2)

 

Učit se dobru...

07.11.2011 23:36

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

Izajáš 1:17

Život po životě...

20.08.2011 23:01

A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud.

Židům 9:27

Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.

Jan 5:25

Počátek...

01.07.2011 12:58

Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.

Izajáš 46:9-10

Nevíme, kdy zemřeme...

02.05.2011 19:23

Ale Bůh mu řekl: `Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?´

Lukáš 12:20

Vítězství víry...

17.02.2011 12:08

Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

1. Janův 5:4-5